Nguyễn Tư Phương

www.gio-o.com

Quê quán: Qui Nhơn, Bình Định.
Sinh sống ở Hoa Kỳ từ năm 1975.
Đang hưu trí tại Bắc California.

Đã xuất bản:
Vực & Gió. Thơ in chung nhiều tác giả.
VHNT xuất bản 1999
Giữa L&C. Thơ in chung nhiều tác giả.
VHNT xuất bản 2001
Khoảng Cách Không Màu. Tuyển tập thơ.
Văn Tuyển xuất bản 2002.

 

thơ ...


Bên Kia Bờ

Bình Yên, Màu Xanh Mới

Của Những Cơn Đau Vết Thương Còn Ngọt Lịm

Đất

Đêm Rực Cồn

Khuôn Mặt Thật Xưa Nay

Một Mình Trên Đảo Lớn


Ngày Tôi Chọn Nghiệp


Nhớ Philz Và Những Ngày ngồi Quán


Những Chiếc Bóng


Nibbana - Niết Bàn - Dập tắt


Nỗi Buồn Ở Lại


Nửa Đêm Thức Dậy Đọc Thơ Bạn


Ơn Em


Quay Đầu Thấy Bến


Sinh-Trụ-Dị-Diệt


Tháng Ba, Cây Sồi Và Bạn


Tuy Buồn


Vô Danh


 

khác ...


Bên Kia Bờ
(bài đọc tưởng nhớ
nhà thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn)

MP3

.