Các Triển Lãm và Sinh Hoạt
của
Nhóm Họa Sĩ Bắc Cali

 


 


triển lãm: Những Giòng Hồng Lạc
tại Saigon Business Center San Jose, Cali,
14 tháng 6 - 29 tháng 6 năm 2003


Quyền M:
Tranh của nhóm Họa Sĩ Bắc Cali, 2003


Triển lãm: Mở Ngõ, San Jose, 2005


Lâm Văn Sang:
Với họa sĩ Hà Cẩm Tâm,
Cho một phòng tranh dự định sẽ mở cửa


triển lãm: Tranh Hà Cẩm Tâm - Lê Thị Quếhương,
Sóng Gallery, San Jose, 2007 (1)


Hình ảnh sinh hoạt
phòng tranh Hà Cẩm Tâm và Lê Thị Quếhương,
Sóng Gallery, San Jose, 2007 (2)


Hoàng Sơn Long:
Xem Tranh Hà Cẩm Tâm và Lê Thị Quếhương,
Sóng Gallery, San Jose, 2007 (3)


Như Hoa Ấu Tím:
Cảm Tác Khi Ngắm Tranh Lê Thị Quế Hương (4)


Lâm Văn Sang:
Phòng Tranh Sóng Gallery,
Sóng Gallery, San Jose, 2007 (5)triển lãm: Seven Doors - Bảy Cửa,
Thư Viện Chính Của Thành Phố
Dr. Martin Luther King, Jr.
San Jose, 2012


triển lãm: Seven Doors - Bảy Cửa,
Thư Viện Chính Của Thành Phố
Dr. Martin Luther King, Jr.
San Jose, 2012

chùm ảnh của Nguyễn Tư Phương


triển lãm: Three Plus & Three Minus
3 Cọng & 3 Trừ,
Thư Viện Chính Của Thành Phố
Dr. Martin Luther King, Jr.
San Jose, 2014


Three Plus & Three Minus
3 Cọng & 3 Trừ, Thư Viện Chính Của Thành Phố
Dr. Martin Luther King, Jr.
San Jose, 2014

chùm ảnh của Nguyễn Tư Phương


 
http://www.gio-o.com/

 

© gio-o.com