ANDY NGUYEN

Triển lãm "20 năm Gió-O nắn Net"
tại đại học University Berkeley of California chiều Chủ Nhật 19/12/2021

tranh:
Võ Đình (1933-2009), Hà Cẩm Tâm (1933-2016), Trương Thị Thịnh, Rừng (Kinh Dương Vương), Lê Quế Hương, Lâm Quang Kim Phương, Lê Nghĩa Quang Tuấn (1964-2018), Jacklyn Vy Trân
ảnh:
NAT, Nguyễn Thị Lệ-Liễu , Hoàng Huy Mạnh

 

tranh: RỪNG: CHÂN DUNG NGƯỜI 2000 TUỔI. 30cmx25cm. Acrylic

tranh: RỪNG: VÔ ĐỀ 30cmx25cm. Acrylic

tranh: ARTEMISIA LÂM QUANG KIM PHƯỢNG: MẶT TRỜI NỞ HOA (HỒNG). 20”x20”. Acrylic on linen

tranh: ARTEMISIA LÂM QUANG KIM PHƯỢNG: MỘNG TRONG ĐỜI MỘNG. 48”x24”. Acrylic ơn canvas

tranh: VÕ ĐÌNH (1933-2009): The Last Princess . 24”x24” .

tranh: VÕ ĐÌNH (1933-2009): Ký Ức: 27”x33”

tranh: VÕ ĐÌNH (1933-2009): Huế của Hoàng Xuân Sơn 2 : 21”x29”

tranh: JACKLYN VY TRÂN: PHỐ HẸP, 22"x28". Oil

tranh: JACKLYN VY TRÂN: MỘT SỚM MAI, 24"x30". Oil

tranh: LÊ NGHĨA QUANG TUẤN (1964-2018): ĐÊM THÂU

tranh: TRƯƠNG THỊ THỊNH: HƯƠNG THU THẢO BÓNG CHƯƠNG ĐÀI, 20”X40”. Oil

tranh: TRƯƠNG THỊ THỊNH: MẶT TRỜI PHÍA SAU, 30"x40”. Oil

tranh: LÊ QUẾ HƯƠNG: GỌI SÔNG #5. 30”x40", Oil

tranh: LÊ QUẾ HƯƠNG: GỌI SÔNG #3. 36”x36”, Oil

tranh: HÀ CẨM TÂM: NGỰA YÊU 30”x36, Oil.

tranh: HÀ CẨM TÂM: Chân Dung Lê Nghĩa Quang Tuấn

chùm ảnh: NGUYỄN THỊ LỆ LIỄU

chùm ảnh: HOÀNG HUY MẠNH

chùm ảnh: NGUYỄN THỊ LỆ LIỄU

chùm ảnh: NAT

chùm ảnh: NAT

"Huế chừ cách mấy triệu O
Mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa"

(thơ Hoàng Xuân Sơn) 

photo: Andy Nguyen
 

 


 

 
http://www.gio-o.com/

 

© 2021 gio-o.com