Phạm Chu Thái

www.gio-o.com
Phạm Chu Thái hiện sống tại Hiver, Canada.  

 

tản mạn ...


Bài Học Khai Tâm

Biết Trả Lời Sao

Dòng Sông Héraclite

Lá Rơi Có Dội

Lạnh Chân Lạc Đà

Lời Thề Nhập Môn

Xanh Mắt Mai Sau

VỤ ÁN VĂN HÓA 1965 :
THÍCH NHẤT HẠNH & BÙI GIÁNG
MONODIALOGUE – BÙI GIÁNG

 

Thơ ...

Tình Lòa