Trần Diệu

HằngTrần Diệu Hằng sinh tại Hà Nội, di cư vào miền nam năm 1954. Cựu nữ sinh Trưng Vương. Di tản và định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.Tốt nghiệp MIS tại đại học Fullerton, chuyên viên thảo chương điện toán của Chevron Petrolium Technology Corp., là tác giả của ba tác phẩm Vũ Điệu của Loài Công, Chôm Chôm Yêu Dấu và Mưa Đất Lạ (xuất bản tại California, Hoa Kỳ).

Truyện Ngắn

Khi Ở S, Về C.

Mà Nay Hoàng Hạc ...

Mầu Khâm Liệm

Mưa Đất Lạ.

Trí Huệ Mỹ Huệ


Phỏng Vấn

Văn Nghệ Ngàn Phương phỏng vấn Trần Diệu Hằng

Các bài giới thiệu khác ...

Đoàn Nhã Văn: Trần Diệu Hằng và Những Chuyến Đi Không Ngừng Nghỉ

Fiction: Vietnamese Exile Writers, by Renny Christopher


Ngâm Thơ ...

Trần Diệu Hằng ngâm thơ Nói Về Dĩ Vãng Thanh Tâm Tuyền và "Phương Xa" Vũ Hoàng Chương