Hà Quảng


www.gio-o.com
Hà Quảng hiện sinh sống tại Hà Tĩnh


biên khảo, tản mạn ...


Nguyễn Thị Lộ,
nàng là ai?


   

Hiểu thêm tâm trạng của
Tuệ Trung Thượng Sĩ
qua một sô bài thơ thiền.Nguyễn Thị Lộ 


 

Lê Quốc Hán,
một tiếng thơ tâm linh… 

 

 

Mùa Xuân và Thơ tình Bùi Giáng 

 

Nguyễn Du, những điều cần biết thêm…

 

Nguyễn Huy Oánh, nhà giáo dục lỗi lạc

 

Vẻ đẹp mới trong thơ lục bát