Túy  Hồng
Tên thật Nguyễn Thị Tuý Hồng , sinh ngày 12 tháng 10 năm 1938
tại Chí Long Phong Ðiền Thừa Thiên.
Tốt nghiệp đại học sư phạm 1 năm tại Huế.
Sang Mỹ năm 1975 được đi học Anh Văn và học lớp thư ký cấp tốc một năm.
Giải nhất văn học nghệ thuật Sài gòn 1970.
Ðịnh cư tại Seattle Washington Hoa Kỳ từ 1975

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Thở dài (1963)
 • Vết Thương Dậy Thì (1967)
 • Tôi Nhìn Tôi Trên Vách (1970)
 • Những Sợi Sắc Không
 • Trong Mưa Móc Hạt Huyền (1970)
 • Bướm Khuya (1971)
 • Nhánh Tóc Sợi Dòn (1972)
 • Mối Thù Rực Rỡ
 • Eo Biển Ða Tình (1973)
 • Trong Cuối Cùng
 • Sạn Ðạo
 • Tay Che Thời Tiết
 • Mưa Thầm Trên Bông Phấn
 • Thông Ðưa Tiếng Kệ

 

Phỏng vấn trên Gió O

Phỏng vấn Túy Hồng
Nhân dịp 30 năm sau biến cố 1975

Phỏng Vấn Túy Hồng
P H Ụ N Ữ và V Ă N C H Ư Ơ N G, 02-2006

 

sáng tác ...

Buổi Chiều Nghiêng Không Thẳng, Chiều Tà chuyện ngắn

Chống Cọng truyện ngắn

Du Học Viên chuyện ngắn

Một Thứ Tuổi Già chuyện ngắn

Ngày Xuân Đêm Xuân chuyện ngắn

Ngọn Rau Răm Cay Hoài Ngàn Năm, chuyện ngắn

Nội Về Thăm Nam chuyện ngắn

Thanh Nam, tản mạn

Võ Phiến tản mạn

Vô Đề, chuyện ngắn

 

tác giả khác viết về Túy Hồng

nhà văn Hồ Đình Nghiêm
DẠ THƯA CÔ
(táng mạng hồi hai)Tịnh Tâm
Trường Hàm Nghi ở Huế
và Nhà Văn Túy HồngLiễu Trương
VIẾT VỚI THÂN XÁC NHƯ TÚY HỒNG

 
 

.....