Nguyễn Trọng Tạo


Sinh ngày 25.6.1947
tại làng Tràng Khê, Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An.
Hiện công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên- Huế

thơ

Đồng Dao Cho Người Lớn

Ký Ức Mắt Đen

MẮC CẠN

Một Người Già Thông Báo Mùa Xuân

Thế Giới Không Còn Trăng
 

phỏng vấn

Hồ Xuân Hương
Vào hội Nhà Văn Việt Nam
vinh dự nhưng không nhất thiết
Phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

Viết về Nguyễn Trọng Tạo 

Nguyễn Đăng Điệp
Nguyễn Trọng Tạo: chớp mắt với ngàn năm

VÂN THANH
Nguyễn Trọng Tạo
và một
Thế giới không còn trăng