Nguyễn Duy Chính


Gió O

tranh: Hà Cẩm TâmBiên Khảo Lịch Sử ...

AN NAM CHIẾN ĐỒ

Bùi Viện (1939-1878) Và Cuộc Cải Cách Hải Quân

Bão Kiến hay Bão Tất? biên khảo về thời đại Quang Trung

Chiến Thắng Kỷ Dậu

CUỘC HÀNH TRÌNH TỪ PHÁP ĐẾN VIỆT NAM
Nguyên Tác: Voyage from France to Cochin-China
in the ship Henry, Captain Rey, of Bordeaux,
in the years 1819 and 1820


ĐI TÌM MỘT MẢNH KHUYẾT SỬ QUA
KHÂM ĐỊNH AN NAM KỶ LƯỢC - PHẦN 1


ĐI TÌM MỘT MẢNH KHUYẾT SỬ QUA
KHÂM ĐỊNH AN NAM KỶ LƯỢC - PHẦN 3


ĐI TÌM MỘT MẢNH KHUYẾT SỬ QUA
KHÂM ĐỊNH AN NAM KỶ LƯỢC - QUYỂN 13

Hoạn Quan về vấn đề hoạn quan trong các triều đình xưa

Hương Phi

KHAI QUAN THÔNG THỊ

Lăng Mộ Triệu Văn Đế
ở Quảng Châu


LÊ DUY KỲ
1766-1793
ÐÁNG THƯƠNG HAY ÐÁNG TRÁCH?


Một võ trạng nguyên Trung Hoa tử trận tại Việt Nam, biên khảo lịch sử về thời Tây Sơn

NGHI ÁN TÂY SƠN, biên khảo

Ngô Thì Nhậm, biên khảo

Nguyên Nhân Thanh Triều Động Binh

Núi Xanh Nay Vẫn Đó, biên khảo lịch sử về thời Tây Sơn Nguyễn Huệ

Phái Bộ Maccartney Ghé Đàng Trong

QUAN NIỆM VỀ BIỂN CẢ CỦA TRUNG HOA DƯỚI HAI TRIỀU MINH & THANH

Quân Sự Nhà Thanh

Quân Thanh Tiến Vào Thăng Long

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA GIÁM MỤC
PIGNEAU DE BÉHAINE
(BÁ ĐA LỘC)
VÀO CÔNG CUỘC CẢI CÁCH
Ở GIA ĐỊNH


Tặng Phẩm Ngoại Giao Của Thanh Triều

Thanh Binh Nhập Quan
biên khảo lịch sử Trung Hoa
thời Vi Tiểu Bảo
(truyện kiếm hiệp Kim Dung)


Từ Quân Doanh Kỷ Lược
đến
KHÂM ĐỊNH AN NAM KỶ LƯỢC


Từ Tượng Binh Đến Voi Giày Ngựa Xé

TỪ CHIẾN DỊCH AI LAO ĐẾN TRẬN THỦY CHIẾN THỊ NẠI:

Vai Trò Hải Phí Trong Chiến Thắng Kỷ Dậu 1789

VÀI SỰ KIỆN
VỀ BỨC CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG
DO HỌA SĨ NHÀ THANH VẼ
VIỆT THANH CHIẾN DỊCH, biên khảo gồm 8 chương:

1.Tổng Quát

2.CAN THIỆP CỦA THANH ÐÌNH

3.CHUẨN BỊ TIỀN CHIẾN DỊCH

4.QUÂN THANH TIẾN BINH

QUÂN THANH Ở THĂNG LONG

6.LỰC LƯỢNG TÂY SƠN

7.TRẬN ÐÁNH TẾT KỶ DẬU

8.KẾT LUẬN

Vua Quang Trung Ra Bắc
biên khảo lịch sử về thời Tây Sơn


William Alexander và Hoạ Phẩm về Đàng Trong


 

Dịch ...

DI TÍCH CỦA THẦN PHONG
(JAMES P.DELGADO)


HỒ CHÍ MINH SINH BÌNH KHẢO
(HỒ TUẤN HÙNG)


TĂNG TUYẾT MINH
NGƯỜI VỢ TRUNG HOA CỦA HỒ CHÍ MINH 

Tản Mạn ...

Ấm Trà

Cà Phê

Cờ Vây


Trích đọan Hồi Ký Vượt Biên

Chia sẻ về những kinh nghiệm khi đến với công việc viết biên khảo.