Túy  Hồng

1938-2020

Tên thật Nguyễn Thị Tuý Hồng , sinh ngày 12 tháng 10 năm 1938
tại Chí Long Phong Ðiền Thừa Thiên.
Tốt nghiệp đại học sư phạm 1 năm tại Huế.
Sang Mỹ năm 1975 được đi học Anh Văn và học lớp thư ký cấp tốc một năm.
Giải nhất văn học nghệ thuật Sài gòn 1970.
Ðịnh cư tại Seattle Washington Hoa Kỳ từ 1975

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Thở dài (1963)
 • Vết Thương Dậy Thì (1967)
 • Tôi Nhìn Tôi Trên Vách (1970)
 • Những Sợi Sắc Không
 • Trong Mưa Móc Hạt Huyền (1970)
 • Bướm Khuya (1971)
 • Nhánh Tóc Sợi Dòn (1972)
 • Mối Thù Rực Rỡ
 • Eo Biển Ða Tình (1973)
 • Trong Cuối Cùng
 • Sạn Ðạo
 • Tay Che Thời Tiết
 • Mưa Thầm Trên Bông Phấn
 • Thông Ðưa Tiếng Kệ
 • Bà mất vào tháng 7 năm 2020 tại Hoa Kỳ

 •  

  Phỏng vấn trên Gió O

  Phỏng vấn Túy Hồng
  Nhân dịp 30 năm sau biến cố 1975

  Phỏng Vấn Túy Hồng
  P H Ụ N Ữ và V Ă N C H Ư Ơ N G, 02-2006

   

  sáng tác ...

  Buổi Chiều Nghiêng Không Thẳng, Chiều Tà chuyện ngắn

  Chống Cọng truyện ngắn

  Du Học Viên chuyện ngắn

  Một Thứ Tuổi Già chuyện ngắn

  Ngày Xuân Đêm Xuân chuyện ngắn

  Ngọn Rau Răm Cay Hoài Ngàn Năm, chuyện ngắn

  Nội Về Thăm Nam chuyện ngắn

  Thanh Nam, tản mạn

  Thiền, truyện ngắn

  Võ Phiến tản mạn

  Vô Đề, chuyện ngắn

  Hơi Thở Rướn Cong, chuyện dài

  Tôi Nhìn Tôi Trên Vách chuyện dài


  PHONG TỨ NƯƠNG
  một bút hiệu của nhà văn Túy Hồng trên tờ Phụ Nữ Ngày Nay ở Seattle năm 1987 trong mục chuyện tiếu lâm "Chuyện Cấm Đàn Ông"


   

  tác giả khác viết về Túy Hồng

  Hồ Đình Nghiêm
  DẠ THƯA CÔ
  (táng mạng hồi hai)  Lê Thị Huệ
  Túy Hồng, Viết Như Một Cách Ân Ái Với Sự Thật  Liễu Trương
  VIẾT VỚI THÂN XÁC NHƯ TÚY HỒNG

   
   
  Nguyễn Vy Khanh
  Túy Hồng, Nhà Văn Miền Nam  Tịnh Tâm
  Trường Hàm Nghi ở Huế
  và Nhà Văn Túy Hồng  tài liệu đặc biệt
  Thư Trao Đổi giữa nhà văn Túy Hồng và nhà văn Lê Thị Huệ
  thời đồng chủ biên nguyệt san Phụ Nữ Ngày Nay ở Seattle, 1987