Nguyễn Lương V

www.gio-o.com


Sinh năm 1952
Quê quán: Quán Rường, Tam Kỳ, Quảng Nam
Đã có thơ đăng báo (Văn, Khởi Hành, Thời Tập, Văn Chương) từ 1969 tại Sài Gòn.
Đã in:
Âm vang và Sắc Màu (NXB Trẻ, Sài Gòn 1990)
Phương Ý (NXB Thanh Niên, Sài Gòn 2000)
Hòa Âm Âm Âm Âm...(Thư Ấn Quán – USA 2007)

 

Thơ 

ẦM ẦM ĐÁY VỰC

 

ÂM BẢN THÁNG TƯ

 


BỐN CÂU THẤT HUYỀN ÂM

Thi tập thứ Sáu (ấn bản song ngữ Việt-Anh)
của nhà thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Phần chuyển ngữ sang Anh văn: Nhà thơ PHAN TẤN HẢI

 

MỸ TỪ PHÁP
ÂM BẢN THÁNG HAI

 

NGŨ TUYỆT