Nguyễn Huệ Chiwww.gio-o.com

 


Bút danh: Phương Tri, Hy Tuệ, Cánh Hồng, HC.
Chức danh: Giáo sư; Trưởng ban văn học Cổ – cận đại Việt Nam-
Viện Văn học thuộc Trung tâm khoa học xã
hội và nhân văn quốc gia
Sinh ngày: 14-4-1938
Quê quán: ích Hậu – Can Lộc – Hà Tĩnh
Học khoa ngữ văn, trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội khoá I, 1956 – 1959
Từ năm 1961 đến nay công tác tại Viện Văn học.
Đã
từng là Uỷ viên biên tập Tạp chí Văn Học trong 15 năm và
Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học trong 7 năm.

Tác phẩm chính:

Mấy vấn đề về sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi (biên soạn, Sử học, H. 1963);
Mấy vẻ mặt thi ca Việt Nam thời cổ cận đại ( tập tiểu luận, Tác phẩm mới H. 1963)
Hoàng Ngọc Phách - đ
ường đời và đường văn (Nghiên cứu, Văn học H 1996)
Nhà
yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu (Nghiên cứu, viết chung, Khoa học xã hội, H. 1970)
Từ đ
iển văn học, hai tập (Thường trực Ban chủ biên, Khoa học xã hội, H. 1983 và 1984)
Nguyễn Trãi, phí phách và tinh hoa của dân tộc (Nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H. 1981)
Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược (nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H. 1982)
Thơ văn Lý – Trần, hai tập (nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật, chủ biên, Khoa học xã hội,
H.1974 và 1989
Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách (biên soạn và giới thiệu, Văn học, H.1989)
Nguyễn Bỉnh Khiêm – danh nhân văn hoá (Nghiên cứu,
chủ biên, Bộ văn hoá, H.1990)
Suy nghĩ mới về "Nhật ký trong tù" (Nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H. 1990. Tái bản có chỉnh lý bổ sung. NXB Giáo dục, H. 1993, 1995 và 1997)
Thi hào Nguyễn Khuyến - đời và thơ (Nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H. 1992. Tái bản có chỉnh lý bổ sung. NXB Giáo dục, H. 1994)
Nguyễn Quang Bích – nhà yêu nước, nhà thơ (Nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H, 1994)
Gương mặt văn học
Thăng Long, tập 1 (Nghiên cứu chủ biên, Sở văn hoá thông tin Hà Nội – Trung tâm văn hoá khoa học Văn miếu – Quốc Tử Giám xuất bản, H. 1994)
Cao Xuân Huy – Tư tưởng phương Đông, gợi những điểm nhì
n tham chiếu (Soạn,
chú, giới thiệu, Văn học, H, 1995)
Nguyễn Huy Tự và
"Truyện Hoa Tiên " (Nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H, 1997)
Hoàng đế Lê Thánh Tông nhà chính trị tài năng, nhà văn hoá kiệt xuất, nhà thơ lớn (Nghiên cứu, chủ biên, Khoa học xã hội, H,1999)
Truyện truyền kỳ Việt Nam , ba tập (Nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật; chủ biên. Giáo dục, H,1999)
Thơ
chữ Hán Nguyễn Du (dịch chung, Văn học, H, 1978)
Liê
u trai chí dị, hai tâp (Nghiên cứu, dịch thuật; chủ biên, Văn học, H. 1989, Văn nghệ  tái bản có chỉnh lý bổ sung, 1999)
Đường vào văn hoá Phần Lan (tuyển dịch, chủ biên, Văn học, H. 1996).

Ký, Tản Mạn ...

ĐỂ LÀM ĐƯỢC CHIẾC CẦU
NỐI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI .


NGUYỄN DU
VÀ THẾ GIỚI NHÂN VẬT CỦA ÔNG
TRONG THƠ CHỮ HÁN
 

 
QUA DẤU TÍCH TRUNG TÂM PHẬT GIÁO QUỲNH LÂM
THỜI LÝ-TRẦN THỬ LÝ GIẢI MỘT VÀI NGUYÊN NHÂN
CỦA HIỆN TƯỢNG HỘI NHẬP VĂN HÓA TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC


NGUYỄN DU
VÀ THẾ GIỚI NHÂN VẬT CỦA ÔNG
TRONG THƠ CHỮ HÁN
 

 
Nguyễn Xuân Lộc &
Nguyễn Huệ Chi
Mấy Chữ "Cư Trần Lạc Đạo"
Và Vấn Đề
Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc
Hiện Nay

Phỏng Vấn ...

VỀ TÌNH TRẠNG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
TẠI MIỀN BẮC NHỮNG NĂM 60,
Thụy Khuê (rfi phỏng vấn)