Y Ban

www.gio-o.com


Y Ban, tên thật là Phạm Thị Xuân Ban. Sinh năm 1961. Tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Hà Nội. Đã từng dạy trường Cao Đẳng Y tại Nam Định. Là một trong vài tác giả đáng chú ý tại Hà Nội trong những thập niên gần đây.
 

Chuyện Ngắn ...


Hai Bẩy B­ước Chân Là Lên Thiên Đ­­ường
 

chợ rằm ở gốc dâu cổ thụ
 

Ơi Những Chú Ngựa Bất Kham Của Mẹ

 

Tự (trích từ I Am Đàn Bà)

 

Tôi Và Anh Thằng Bé Và Con Rắn

 

Tôi và Gã

 

Thần Cây Đa Và Tôi

 

Vĩ Thanh


 

Lê Thị Huệ

Cái Tý Thị
toàn cầu hóa xứ Đài Loan

đọc

 I Am Đàn Bà của Y Ban