Huỳnh Lê
 Nhật Tấn 


Gió O

 


Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1973
tại Hải châu – Đà Nẵng
Tốt nghiệp Cử nhân Báo Chí đại học Sài Gòn 

Hiện đang sinh sống bằng thiết kế tạo mẫu,
làm thơ, vẽ tranh, tại Đà Nẵng

Tác phẩm:
- Tuyển tập 20 năm thơ tạp chí Sông HươngThơ ...

12 bài thơ 
Từ Chiếc gương  Ánh sáng
Mắt biển
Lời bất tử
Cõi thiên định
Dấu chân trên phố
Địa cầu tinh anh
Duyên phận
Những Điều Tươi Vui
Sự Vật Đổ Vỡ & Tôi
Màu xanh của một Thế giới

thơ ảnh của huỳnh lê nhật tấn