H C Bửu


www.gio-o.com

 

 

 

Sinh năm 1947
Quê: Tây Ninh
Tác phẩm:
Những cái nhìn qua khung kính(thơ- 1969)
con gái ( Thơ - 1970)
Mê khúc cho cuộc tình buồn ( thơ- 1971)
Tình khúc cho em ( thơ - 1972)
Trên đỉnh cao sơn ( thơ 1972)
Phía trước ( thơ- in chung 1979)
Phù sa của gió

 

thơ ...


Lỗ Mãng

Rừng Chết – Biển Chết Và Ta Sắp Chết …

 

 

sách ... ...THƠ TÌNH 3


Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
thông qua Văn Tuyển
tập thơ thứ 13 của Hồ Chí Bửu
Sách dày 108 trang
Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM TRUNG ĐỈNH
Chịu trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN THỊ ANH THƯ
Biên tập : VŨ HỒNG
Tranh bìa & phụ bản Đỗ Duy Tuấn
Sửa bản in : TÁC GIẢ
Mỹ thuật : QUỐC ANH
Kỹ thuật : HỒ TRẦM -

HỒ CHÍ BỬU
THƠ TÌNH 5
MANG VIÊN LONG
THƠ TÌNH HỒ CHÍ BỬU,
THƠ NHƯ ĐÙA MÀ SỰ THẬT LÀ NHƯ VẬY

giới thiệu tập thơ mới của nhà thơ Hồ Chí Bửu