Thư Chủ Biên
Lê Thị Huệ

Thư Độc Giả
lâu lâu một lần

sưu tập đặc biệt
triều đại
THƠ TÌNH
MIỀN NAM 1954-1975

2001 - 2011 (10 năm)
gio-o.com 10 Năm: Ghi


2001 - 2016 (15 năm)
gio-o.com chủ đề "NGÀY DÓ OI" :
tổ chức tại quán Lạc Cầm, Westminster, Nam California2001 - 2021 (20 năm)
gio-o.com chủ đề "20 NĂM NẮN NET":
tổ chức tại đại học Uniniversity of Calilornia Berkeley, Berkeley, Bắc Californialà một
bài thơ hay


Gió-O
thơ tuyểncác số Tết
hàng năm
của Gió O