www.gio-o.com

 

 

các sinh hoạt gặp gỡ
của gio-o


Gió O gặp gỡ cuối năm
tại Hà Nội tháng 11 - 2023
gặp gỡ tại Iyasare quán
cuối mùa đại dịch Covid @ Berkeley 2021
gặp gỡ hai nhà tranh đấu Nhân Quyền
Thi Vũ Võ Văn Ái và Ỷ Lan tại Bắc California
gặp gỡ ở Đồi Đông San Jose 2020
CHIỀU THƠ
LÊ NGHĨA QUANG TUẤN
Chủ Nhật ngày 25.08.2019
tại đại học UC Berkerley, Califonia
TƯỞNG NIỆM
NHÀ THƠ THANH TÂM TUYỀN
@ San Jose, 2006
gặp gỡ @ Berkerley, 2005