VŨ HOÀNG THƯ

 

Hài Cú Xuân

 

 

 

Kobayashi Issa

(1763 – 1828)

 

my spring is just this:
a single bamboo shoot
a willow branch

 

xuân tôi thanh đạm một vài:

đọt măng đơn nõn

liễu gầy cành dâng

 

 

 

Masaoka Shiki

(1867 – 1902)

 

I got drunk, a sleep.

and wept on the dream.

a wild cherry blossoms.

 

ta say sưa ngả giấc nồng

lệ dâng giữa mộng  

nụ hồng đào hoa

 

 

Flutteringly,

floating in the breeze,

a single butterfly.

 

lung linh sắc

nhẹ làn đưa

một cánh bướm đơn độc đùa gió chao

 

 

Spring frost
dancing in the air
a shimmer of heat

 

sương xuân

đùa với gió cùng

chút hanh màu nắng vàng lung linh về

 

 

 

Ozaki Hosai

(1885 – 1926)

 

A white flower.

The spring is old days

And the dream is cold.

 

cành hoa trắng

ngày xuân qua

cùng cơn mộng cõi riêng xa lạnh chùng

 

 

 

Yosa Buson

(1716 – 1784)

 

The spring sea
Rising and falling
All day long.

 

biển xuân thì

cạn đầy vơi

rền vô thủy hát muôn đời diệu âm

 

 

The fading of spring.

The feeling of holding

Of the biwa.

 

xuân tàn nhịp bước chia phân

niềm đeo đẳng trĩu tay nâng

tỳ bà

 

 

 

IIDA DAKOTSU 

(1885 – 1962)

 

mountain-temple

gate in drifting cloud

spring equinox

 

ngôi sơn tự núi kề bên

cửa tam quan lặng mây bềnh

xuân phân

 

 

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch

 

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu/VuHoangThu.html

 

 

2020