tranh: Rừng (Kinh Dương Vương)

 

 

VŨ HOÀNG THƯ

DA VÀNG

𝘨ửi  𝘓𝘦̂ 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘏𝘶𝘦̣̂


lê thị huệ đứng mé bìa khiêm nhượng á đông tóc úp
phe ta phụ nữ cầm cờ đi đầu
dũng mãnh ơi ngọt lịm dịu mềm
của trái bom sẵn sàng bùng lớn
tiếng to nhất cho bất công và đàn áp
phải nổ động trời
u uất niềm tẩy căn hóa trắng – white washed
đừng lột xác màu da đắp trắng linh hồn
không gì đau bằng mất gốc
người da vàng đứng đó óng ả hừng màu nắng
ánh trường sơn gợn mơ sông cửu sông hồng
vàng của việt – hoàng hoa hồng lĩnh
những kem thoa thuốc uống gửi lại tây phương
xin ngủ trọn đêm nay
đắp hồn tôi bằng hoàng mơ việt nam


Vũ Hoàng Thư
7/5/2020

http://www.gio-o.com/VuHoangThu/VuHoangThu.html