Quế Hương

www.gio-o.com


nhà văn, hiện sinh sống tại Đà Nằng

 

CÒ GÀ, chuyện ngắn

PHỐ HOÀI, chuyện ngắn

TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT, tùy bút