Trần Duyên Tưởng


www.gio-o.com

 

 

 

Tên thật: Trần Thanh Bạch
1953 - 2014
Nơi sinh: Phú Khương, tỉnh Tây Ninh
Sáng tác trước 1975 trên các báo văn nghệ trong nước như VĂN,
KHỞI HÀNH, TƯ TƯỞNG …

 

thơ ...


canh ba
mộng hoa
cõi ta bà
trăng mùng támcanh ba
năm mươi
rồi ta cũng biếtmùa tóc cổ
đời nào ta biết được
giật mình đếm thử bao xuân
quay về hướng núiở Rỗng Bò nghe cá ngáp
một hôm lên núi


==============


để nhớ
TRẦN DUYÊN TƯỞNG
1953 – 2014
Trích ThơVui- Buồn Cùng
TRẦN DUYÊN TƯỞNG
Hồ Chí Bửugửi theo TRẦN DUYÊN TƯỞNG
thơ Khaly ChàmTRẦN DUYÊN TƯỞNG
thơ Vương Tân