Triển Lãm Bảy Cửa Seven Doors

 


tại Thư Viện Chính Main Libray - Martin Luther King,
San Jose, California, vào trưa ngày Thứ Bảy 7/07/2012.
phóng sự ảnh của Nguyễn Tư Phương

 


qua: Mạc Phương Đình [phonang]
Jenny Do, Trinh Mai, Lê Thị Quếhương, Trương Thị Thịnh, Nguyễn Trí Minh Quang, Đào Hải Triều


qua: Mạc Phương Đình [phonang]


qua: Mạc Phương Đình [phonang]


qua: Mạc Phương Đình [phonang]


qua: Mạc Phương Đình [phonang]


 

 

 

qua: phuongmac1'channel
 


 


 

 
http://www.gio-o.com/

 

© 2012 gio-o.com