Nguyễn Văn Trung


Tên thật Nguyễn Văn Trung, giáo sư đại học, sinh năm 1930, tại Hà Nam Bắc Việt. Từ năm 1950 đến năm 1955 du học tại Pháp và Bỉ, ngành Triết học. Từ năm 1955 đến năm 1975 dạy đại học tại Sài Gòn và sinh hoạt văn hóa ngoài đại học.  Từ tháng 4-1975 đến 1994 sống tại Sài Gòn. Chủ trương các tạp chí tại Sài Gòn : 
đại Học, đất Nước, Hành Trình 
Từ 1994 đến hiện nay sống tại thành phố Montréal Canada.

* Tác phẩm đã xuất bản:

 • gồm các tác phẩm biên khảo, nhận định và giáo khoa:

  • Luận Lý Học

  • đạo đức Học

  • Luận Triết Học

  • Phương Pháp Làm Luận Triết Học (chương trinh đệ I)

  • Biện Pháp Giải Thoát Trong Phật Giáo (1958)

  • Nhận định (6 tập)

  • Chủ Nghĩa Thực Dân Pháp ở Việt Nam: Thực Chất Và Huyền Thoại (1963)

  • Chữ Vần Quốc Ngữ Thời đầu Pháp Thuộc

  • Chủ đích Nam Phong: Trường Hợp Phạm Quỳnh

  • Vụ án Truyện Kiều

  • Lược Khảo Văn Học tập I, II, III, (từ 1963-1968)

  • Nhà Văn Người Là Ai, Với Ai, (1965)

  • Văn Chương Và Chính Trị

  • Triết Học Tổng Quát

  • đưa Vào Triết Học

  • Ca Tụng Thân Xác (1967)

  • Ngôn Ngữ Và Thân Xác (1968)

  • Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx (1966)

  • Góp Phần Phê Phán Giáo Dục đại Học

  • Danh Từ Triết Học ( cùng với Cao Văn Luận,đào Văn Tập,Trần Văn Tuyên và Linh mục Xuân)

  • Người Công Giáo Trước Thời đại (viết chung)

  • Lương Tâm Công Công Và Công Bằng Xã Hội (viết chung)

  • Câu đố Việt Nam

  • Trương Vĩnh Ký Nhà Văn Hóa

  • Bút Ký (đăng hàng tuần trên các báo Tin Sáng, Dân Chủ Mới, Hoà Bình vv....tứ 1970-1975)

 • Các bản thảo đã hoàn tất trong thời gian 1975 đến 1994:

  • Thằng Bờm Thằng Cuội

  • Ngôn Ngữ Và Văn Học Dân Gian

  • ăn Mặc Theo Truyền Thống Việt Nam

  • + Truyện Thầy Lazarô Phiền - của Nguyễn Trọng Quảng, con rễ Trương Vĩnh Ký xuất bản năm 1887

  • Truyện Ngắn đầu Tiên Viết Theo Lối Tây Phương

  • + Hồ Sơ Lục Châu Học Dựa Vào Tài Liệu Văn Học, Sử

  • Tôn giáo Xuất Bản ở Miền Nam Cuối Thế Kỳ XIX đầu Thế Kỷ XX

  • Tìm Hiểu Con Người ở Vùng đất Mới

  • Nhận định 7,8,9 Về Văn Học, Tôn Giáo, Triết Học, đạo Chúa ở Việt Nam

 • bản thảo hoàn tất trong thời gian 1994 đến 2004 tại Canada:

  • + Nhận định tập X, Tưởng Niệm Việt Nam Cộng Hòa, 

  • + Dịch Kinh Sách đạo Chúa Như Thể Không Phải Dịch

  • Dịch Thuật Và Lý Luận Dịch Thuật

  • Nghiên Cứu Việt Nam Liên Bản (intertexte) đưa Tư Tưởng Văn Học Truyền Thống Việt Nam Vào Diễn đàn Tư Tưởng Văn Học Thế Giới (viết cùng nhiều tác gỉa)

chú thích của GS Nguyễn văn Trung : 

 1. tôi chỉ ghi tên, tuổi mà không ghi bằng cấp, chức vụ, địa vị, .... để xin bạn đọc chỉ lưu ý tìm đến chính bản viết 

 2. những bản thảo có đánh dấ + ( + Truyện thầy..., +Hồ sơ........ + Nhận định tập X, +Dịch kinh...) đã được đưa vào computeur. Từ 1975 đến nay, tôi không còn điều kiện chính trị và tài chánh thuận lợi để xuất bản công khai, nên chỉ mong bạn bè giúp đưa các bản thảo còn lại vào máy, thực hiện một C.D-R.

Các bài mới ...

NGHIÊN CƯÚ VIỆT NAM
LIÊN BẢN


ĐƯA TƯ TƯỞNG,VĂN HỌC TRUYỀN THỐNG VN
VÀO DIỄN ĐÀN TƯ TƯỞNG VĂN HỌC THẾ GIỚI.

Milan Kundera

VỀ MỘT KINH NGHIỆM SỐNG

http://www.gio-o.com