Nguyễn Thanh Châu

www.gio-o.com


Tên thật Nguyễn Thanh Châu
Sinh năm 1951 tại SÀIGÒN. Theo học Trung học PETRUS KÝ, Đại học VẠN HẠNH
Động viên vào Trường Bộ Binh Thủ Đức tháng 6 năm 1972,
ra phục vụ tại Chi Khu Cao Lãnh. Tập trung tù CS
từ ngày 26 tháng 4 năm 1975 đến ngày 14 tháng 11 năm 1980
Sang Mỹ theo diện HO tháng 4 năm 1995
Có thơ đăng trên các tạp chí văn học như
VĂN, VĂN HỌC, PHỐ VĂN, KHỞI HÀNH, THƯ QUÁN BẢN THẢO
và các trang mạng DA MÀU, GIÓ-O
Hiện định cư tại Thành phố PHOENIX, Tiểu bang ARIZONA, MỸ


đã xuất bản:

ca nguyện.
gởi cây xương rồng trong gió

thơ, 2009, thuanquan


tranh:Đinh Cường

ca oán.
đến với mùa giải oan

thơ, 2011, thuanquan

 

Thơ 

 

bến giếng xưa
lạc lối
từ thức về trần
dạ tâm thi
kinh vô tự
mùa giải oan

 

biệt khúc

 

cảm tác trên cao nguyên. ngày về
mưa. chiều ở đại lào
qua đồi rừng cà phê
với rừng thông đà lạt

 

chiều cuối năm qua bắc cầu nổi

hồn tôi. nay ở chốn quê
cho cánh đồng đã mất
và biển. và bạch nhạn
một buổi mai lên núi

 

lời tỏ tình với cô gái cần thơ
nằm mộng thấy người xưa
mưa bên bờ sông tiền

 

 

...