chân dung nhà thơ Nguyễn Đăng Thường tự phá cách

 

NICOLAS GORDON

NGUYỄN ĐĂNG THƯỜNG


TRÊN THIÊN ĐƯỜNG TUI ĐÃ GẶP CÁC MÁC

 

Trên Thiên Đường tui đã gặp Các Mác.
Lênin cũng có đấy, với Xítalin,
Và Hitle bên cạnh Giêsu.
Không có Địa Ngục.
Tôi xin Các giải thích về sự an bài của công lý đó.
Ổng nói hổng có cách nào để đo lường
Cái phần tốt trong một đời người.
Ổng nhìn nhận rằng ổng đã sai lầm
Về lịch sử và vài thứ khác
Và tỏ bày sự hối tiếc về tất cả
Những kẻ đã bị giết chết nhân danh ông ta.
Hitle, Lênin, và Xítalin cũng hối lỗi,
Cùng với Chúa Trời,
Buồn bã hơn bất cứ những ai
Đã bị đánh và bị đốt vì Ngài.
Thảy đã bảo rằng đó là do hệ quả
Của sự tự tin rằng mình đã đúng.
Không ai thốt ra một lời xin lỗi nhỏ.
Ilyich không đổ thừa cho Josef,
Adolf không tự bào chửa rằng hắn điên,
Các và Chúa cũng không đắn đo về sự
Chênh lệch giữa những cái tốt và
những cái xấu đã làm.
Mà họ có vẻ hoàn toàn thanh thản
Với những điều nọ điều kia đã xảy ra,
Trong sự an bình trong sáng toàn hảo
Khá thích hợp với chốn Thiên Đường.

 

Nguyên tác: In Heaven I Met Karl Marx.

Nguyễn Đăng Thường dịch.

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

© 2019