LÝ ỐC BR

 

Nắng Về

 

Và nắng vàng lại cao nguyên Tây Bắc

Hỏi mùa Xuân rồi Hạ có về không

Mùa Xuân sẽ có chàng ra biển vắng

Đáp chuyến phà xuôi thăm bến đảo Tùng

 

Và nắng vàng lại cao nguyên Tình Xanh

Ngày chớm hoa Mai Bạch nở trên cành

Chim Ngọc từ đâu về say đứng ngắm

Sự ngày xưa lãng tử hẹn thuyền quyên

 

Ngày nắng vàng xua tan mù Đông lạnh

Những ngày Đông đá cóng cỏ xanh thê

Ngày Đông ấy có nàng ươm xám mắt

Hong bàn tay trên những phím dương th

 

Ngày nắng vàng đem theo ngàn hơi ấm

Đêm mùa sang dường như chúc ngủ yên

ới ánh sáng xa xăm vài tinh l

Tiếng gọi nhau con dạ khúc ngoan hiền

 

Ngày nắng vàng khơi ấm bọn tình xa

Những bước tương tư ước hẹn ơ hờ

Nàng viết lạ gì đêm trang mực tím

Về sau  còn có nhớ bức tranh khuya

 

Ngày nắng vàng nhắc nhở người thư sinh

Từ giả tâm thơ sử đoạn vô tình

Kể  kỳ binh khác chuyện người nhân nghĩa

Người gửi lại  một ngày nắng  quên mình

 

Ngày nắng hong thôi những ngày giá lạnh

Hỏi gì thơ thôi im ngủ tàn Đông

Bến dã thảo e nhuộm màu vạt nắng

Để  mà chi Trời  cho cánh  Đào hồng

 

Ngày nắng vàng thôi những ngày rét mướt

Mịt mù xa người gác cuối chân mây

Nhìn xuống tận đồi non ngàn Tây Bắc

Hơ bàn tay màu nắng  rủ qua ngày

  

Northwest, Xuân sớm 2018

Lý Ốc BR

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html

 

© gio-o.com 2018