Nguyễn Tư Phương @ Chiều Thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn, UC Berkeley, 25.8.2019

 

 

Nguyễn Tư Phương

 

quay đầu thấy bến *

 

tôi ở phía bên này của dòng sông

chao đảo vì những ngón tay đầy giới tính

(những ngón tay nhị nguyên)

kéo tôi về phía bên kia sông

vì cho rằng tôi đang ở xa bờ sự thật

hướng tôi về phía sáng

vì tưởng rằng tôi đang làm bạn cùng bóng tối

chỉ về sự sống

vì nghĩ rằng tôi đã chết.

...

Rồi bỗng dưng một hôm

có những hạt nắng màu xanh

rơi nghiêng từ cõi lá

tôi rơi nghiêng cùng nắng

rơi nghiêng cùng tôi

nắng chạm vào, vỡ bung bờ thực tại

tôi quay lại nhìn nắng

nhìn tôi

nhìn dòng sông

 

một bờ, không giới tính.

 

 

(*) Thuật ngữ của nhà Thiền “Hồi đầu thị ngạn

 

Nguyễn Tư Phương

8/2019

 

http://www.gio-o.com/NguyenTuPhuong.html