Quảng Tnh Trần Cầm

 

 

đm ngọt lịm

 

 

(bloody) mary, serena, samantha, margarita

vọc vầng trăng mu

ngy vo thu qua mau

vịnh vắng, ng mu, xơ xc

dy dặc tiếng ồn trắng

độc vận ngm nga. thơ. thở. phở

ngp. cười. thở. ngp. cười. thơ. hỗn tạp

chữ, nghĩa rối ni, bi nhi, sột soạt

 

đm chiu hồn nổi tri ngơ ngc

nng niu, vo trn quả mọng

bng bạc phấn hoa rơi

mi hương lạ, kiu sa

nung chiều một thời xa hoa, ph phiếm

 

ngọt lịm mi mềm

ngọt lịm trời đm. min viễn

uống tr đi

 

Quảng Tnh Trần Cầm

 

http://www.gio-o.com/Chung/QuangTanhTranCamDoiMua.htm

 

gio-o.com 2017