Quảng T�nh Trần Cầm

 

đợi mưa

 

nương n�u trong s�u thẳm

sức sống triền mi�n nhiều thế kỷ

vần vật ng�y đ�m kết tụ

hạt mầm đ� khai sinh

inner-, outer-, alter-

m�u loang lổ chổ

t� chuốc lần cuối bức tranh từ giấc mơ ng� m�u

r� rời sớm mai kh�ng mưa thoảng m�i đất, đ�

t�i nằm thở dốc trong n�i thời gian

vằng vặc �o neon em treo/tr�o cửa sổ

như trăng rằm nguy�n thủy

đếm th�m một ng�y chưa mưa

trong chuỗi ng�y rạc r�y phơi nắng

trầm mặc lắng nghe

đ�n kh�ng d�y.� s�o kh�ng lỗ

c�nh quạt trần lẻ loi, mệt mỏi

xua đuổi ho�i lo�i thi�u th�n ngỗ ng�o

h�a trang l�m manga superheroes

dập đầu, g�y tay, r�ch c�nh

m�y trời kh�t kh�, te tua, vụn vỡ

c�n đ�y ch�t thời gian mong manh, pre-washed

may mắn thay, đ�m nay t�i vẫn l� t�i

 

Quảng T�nh Trần Cầm

JUL 2017

 


http://www.gio-o.com/QuangTanhTranCamGheDa

 

 

� gio-o.com 2017