Lê Chiều Giang

 

 

Lời Nghiêu Đề

 

 

 

Ta đi khơi khơi

Ta,

Đứng cuối đường.

Bão cuốn

Gió chiều

Thổi bay phố sá

Mở trái tim

Xem:

Không gì trong đó

Mở đôi bàn tay

Những thứ chẳng còn

 

Nhưng ta biết hết, xa...

nơi tối tăm

Là nơi thế nào rồi ta cũng đến

 

Là nơi chúng ta

Chẳng bao giờ hẹn

Là nơi đã sẵn

cho một chỗ nằm

 

Ừ, thì ta chết

Thì ta...sắp chết

Dù cứ tưởng rằng

Sống.

 Với trăm năm

 

 

LCG

 

3/2021

 

 

http://www.gio-o.com/Chung/LeChieuGiangNghieuDe.htm