tranh Nghiêu Đề

 

Lê Chiều Giang


Mười Lăm Năm Nghiêu Đề


Ta chôn chồng ta một lần duy nhất

Ở giữa rừng gai không hoa trái mọc

Đất đá rực cháy

những lửa điêu tàn

Ta đứng giữa trời, lặng thinh

không khóc...

Ta phủ xác người bằng bức tranh xưa

Nét vẽ sắc như ngàn dao cắt

Vẽ mắt ta của ngày mới gặp

Mắt tàn phai,

mắt của tàn phai

Ta chôn chồng ta một lần duy nhất

Mắt của ta,

Ở lại với người

1998Chân Dung

Đỏ rất đỏ ta tung màu lên tóc

Và xám xanh lấp đầy hai con mắt

Ta vẽ ai đây?

Giữa đêm tàn

Thắp sáng trong tranh trăm ngọn nến

Réo hồn ai bằng tiếng thở khan

Phải rất trắng,

Như ḷng ta thanh khiết

Vẽ như điên những ai oán muôn trùng

Vẽ như điên,

tiếng khóc ta rất nhỏ

Bằng chút màu

như của... đất chôn
Đốt Nhà

Bới tung từng góc nhà

xó bếp

Tay nâng niu những tháng ngày xưa

Có bao năm,

mà như thiên cổ

Nhà ơi,

Giữ lại dùm ta những gió mưa

Giữ lại dùm ta ngàn tiếng nói

Âm vang nào chôn dấu đă lâu

Tiếng thét to

đôi lần tuyệt vọng

Những cười khan

Những khóc dấu

Những đêm dài

Ra đi

Đốt lửa căn nhà trống

Vung văi tàn tro, khắp đất trời

Và , xóa bàn đi làm lại hết

Ta thả đời ta

giữa gió bay...

 


tranh Nghiêu Đề Lê Chiều Giang

 

 

© gio-o.com 2013