DươngK iền

Gió O

..

DƯƠNG KIỀN: Tên thật cũng là bút hiệu của ông. Ông sinh ngày 28-12-1939. Tốt nghiệp đại học Luật Khoa năm 1962, và gia nhập Luật Sư Đoàn cùng năm. Nguyên là chủ bút tạp chí Văn Học và được giải thưởng Văn Chương toàn quốc 1966 với kịch bản SÂN KHẤU. 

 

TÁC PHẨM:

1- Thú đau thương   (Thơ) (Tự xuất bản 1960)

2- Biển trầm lặng  (Truyện dài)(Nhà xuất bản Đông Phương 1965)

3- Kẻ xa lạ   (Dịch)  (Nhà xuất bản Bốn Phương 1965)

4- Sân Khấu  (Kịch)   (Nhà xuất bản Văn Học 1965)

5- Máu của mẹ (Truyện ngắn) (Nhà xuất bản Thứ Tư 1966)

6- Người tù sa mạc  (Dịch) (Nhà xuất bản Thứ Tư 1968)

7- Luật Giá thú, Tử hệ và Tài sản cộng đồng (Biên khảo)(Nhà xuát bản Khai Trí 1965)

 

1997 vượt biên và định cư tại Na Uy:

1- Mùa Gặt Giữa Hư Vô  (Thơ)(Nhà xuất bản Tiếng Việt 1991)

 

Thơ

Thơ Tình Cho Vợ

Sáu Mươi

...

..