photo: Forbes.com


 

Nguyễn Tư Phương


sinh-trụ-dị-diệt


 

khi mà nỗi oán đau ứ đầy trong lồng ngực

cơn muộn phiền bóp nghẽn mạch tim

hãy cứ để đó

không vun xới và cũng đừng dập tắt

hãy để cho nó tự bùng lên

và để cho nó tự thiêu đốt

hãy can đảm nhìn thật sâu vào nó

hãy quán sát nhưng tuyệt nhiên không  phán đoán

hãy nâng niu nhưng chớ đừng bám giữ

cứ để nó diễn biến tự nhiên

trong quá trình sinh-trụ-dị-diệt

có những sinh diệt xảy ra trong một vài sát na ngắn ngủi

…mộng huyễn

có những sinh diệt kéo dài trong vô lượng kiếp

…trầm luân

và cũng có một sinh diệt chỉ tròn tám phút bốn mươi sáu giây

…George Floyd.

 

Nguyễn Tư Phương

6/2020.

http://www.gio-o.com/ANMZ/NguyenTuPhuong.html