lục bát  HUỲNH LIỄU NGẠN

 

ANH VỀ LỤC TỈNH

 

anh về lục tỉnh tát đìa 

lại thương trăng lục lá lìa cửa sông

lông mày cá rỉa vòng cung

sao em nở để cỏ lồng gót chân 

nở để anh lên cầu vồng

sao không kéo xuống cho rồng rắn theo

bao lâu nữa mới qua đèo

để xem trăng rục mái chèo em khua

lập lòe lớp lá mẻ trưa

em ngồi xổm xọe chèo lưa mái chèo

chèo đông sang tây một lèo

miền em nắng ít lại nghèo gió mưa

anh chờ môi em nở vừa

cho anh chạm nhẹ để trưa anh về

một đời anh một đời ghe

chèo qua sông rạch chắn che cho tình

đồng không mông quạnh chênh vênh

đã ngăn cách đã rập rình rẽ chia 

em thôi nói em thôi nghe

em thôi làm ruộng chèo ghe bỏ dòng

em bỏ quê em bỏ đồng

em lên thành phố lấy chồng cao ly

anh ra quê có được gì

mùi phèn lục tỉnh anh ghi nhớ đời.

 

HUỲNH LIỄU NGẠN

14/2/2020

 

http://www.gio-o.com/ANMZ/HuynhLieuNganDeHoi.htm