Thằng Cuội Ngồi Gốc Cây Đa, kịch

Mơ Hương Cảng, túy bút

Mai Thảo viết về
Vũ Khắc Khoan

Người Thầy Giáo Cũ
Trần Lam Giang

VŨ KHẮC KHOAN
1917-1986

 

Sinh năm 1917 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cao Đẳng Canh Nông. Theo sở thích ông đã bỏ ngành Canh Nông sang viết văn, kịch và dạy học. Ông đã dạy lịch sử Việt Nam tại trường Chu Văn An và Nguyễn Trãi tại Hà Nội.

Khi hai trường này dời vào Sài Gòn, ông tiếp tục dạy tại hai trường đó và dạy cả các Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Đại Học Văn Khoa Đà Lạt, Đại Học Vạn Hạnh, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Huế và Đại Học Tri Hành. Trước biến cố 1975, ông còn giữ chức Trưởng Ngành Kịch Nghệ tại trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn.

Giữa thập niên 50, ông đã cộng tác với nhật báo Tiếng Miền Nam, và cùng với nhà văn Nghiêm Xuân Hồng, và nhà văn Mặc Đỗ chủ trương tờ tuần báo Quan Điểm.Thập niên sau, cùng với nhà văn Mai Thảo, ông chủ trương tờ nguyệt san văn học Vấn Đề.

Biến cố 1975, ông và gia đình di cư tỵ nạn chính trị tại Minnesota, Hoa Kỳ. Tại đây ông và các bạn hữu Mỹ đã dịch và dựng hai vở kịch : Thành Cát Tư Hãn và Ngộ Nhận tại hí viện Theater In Around (cạnh đại học Minnesota). Trong hai năm 76-77 ông còn phụ giảng ngành Pháp Văn tại University of Minnesota. Ngoài ra ông còn là sáng lập viên và chủ tịch Hội Phật Giáo Việt Nam tại MN từ 75-79; sáng lập viên và chủ tịch Hội Văn Hoá VN tại Minnesota từ 79-83. Ông đã qua đời ngày 12 tháng 9 năm 1986 tại Minnesota, Hoa Kỳ.

Những tác phẩm chính của ông gồm có:

Thằng Cuội Ngồi Gốc Cây Đa, kịch
Giao Thừa, kịch
Hậu Trường, kịch
Thần Tháp Rùa, kịch
Thành Cát Tư Hãn, kịch
Vở chèo Quan Âm Thị Kính, khảo luận
Ngộ Nhận, lộng ngôn
Mơ Hương Cảng, túy bút
Những Người Không Chịu Chết, kịch
Ga Xép, kịch
Đọc Kinh đoản văn
Đoản Văn Xa Nước
Tìm Hiểu Sân Khấu Chèo, khảo luận