đọc trong mùa Tết

 

Nguyễn Đăng Thường

 

 

GIỌT NƯỚC MÁT CHO QUÊ HƯƠNG

 

thơ chế theo bài hát “Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương” của Trịnh Công Sơn

 

 

Giọt nước mát cho con thân phủ bụi trần

Giọt nước mát cho sông bến cũ hương thơm

Giọt nước mát cho đất thêm mầu mỡ nuôi dân

Giọt nước mát cho dân mong chờ được no cơm

 

Giọt nước mát cho mây bay mãi trên ngàn

Giọt nước mát cho cây xanh mãi trên non

Giọt nước mát cho anh tươi giòng máu châu thân

Giọt nước mát quê hương ôi còn chảy tuôn dâng

 

Ôi giòng nước mát dài dài

Giòng nước mát ngày ngày

Giọt nước mát đôi vai

 

Ôi giòng nước mát trong tôi

Chảy lai láng bồi hồi

Nửa đêm một bóng ngồi

 

Giọt nước mát cho chim yên ngủ trong rừng

Giọt nước mát cho đêm xuân nở hoa mai

Giọt nước mát cho em trên cuộc sống tha phương

Giọt nước mát như sương xin gửi lại quê hương

 

 

Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương

 

Giọt nước mắt thương con, con ngủ mẹ mừng

Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong

Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm

Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong

 

Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn

Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non

Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân

Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man

 

Ôi giòng nước mắt chảy hoài

Giòng nước mắt đời đời

Giọt nước mắt thương ai

 

Ôi giòng nước mắt trong tim

Chảy lai láng vào hồn

Nửa đêm gọi đến mình

 

Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng

Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang

Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh

Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương

 

Nguyễn Đăng Thường

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

© gio-o.com 2018