đọc trong mùa Tết

 

Nguyễn Đăng Thường

 

 

XUÂN NHỚ MẬU THÂN

 

thơ chế theo bài hát “Xuân Nhớ Chiến Sĩ” của Ngọc Bích

 

 

    

Chim ca than vì mùa xuân tang

Nghe gió xuân lòng nhớ vô vàn

Xuân đến vui với ai

Riêng có ta xót xa nhìn về phương trời xa

 

Ta thương ai một ngày xuân hoa

Trong nắng xuân nằm chết như gà

Ta ngóng trông tết xong

Ghi khắc trên núi sông trời việt dâng khí nồng

 

Một mùa xuân ấy không mong chờ

Thù vô diệt biết bao người dân

Chờ đón xuân sang sáng tươi về

Trong nắng mới thơm đời tự do

 

Nơi xa xăm chờ ngày chiến thắng

Ta thoáng mơ hình dáng bao thằng

Trong nắng xuân tắt hơi

Chim hót vang khắp nơi mừng mùa không cán thù.

 

 

bài hát nguồn Xuân Nhớ Chiến Sĩ do ca sĩ Ngọc Hải trình bày:

http://lyric.tkaraoke.com/18728/xuan_nho_chien_si.html

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

© gio-o.com 2018