photo:NAT@gio-o.com

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

VỀ MIỀN NAM

 

(thơ chế theo bài hát Về Miền Trung của nhạc sĩ Phạm Duy)

 

 

I

Về miền Nam! Miền đồng xanh đất lành b́nh an

Đ̣ dọc ngang suốt cuộc đời vui. . . buồn

Ȏi quê hương, xứ dân hiền ȏi chinh chiến

Đêm năm xưa, đường phố cũ

 

Về miền Nam! Người về đây kiếm t́m người thân

Lũ quân cướp phá từng thôn làng, điêu tàn

Đêm hôm nao chó tru gào trên sân vắng

Có tiếng súng. . . xa bắn ánh trăng vàng

 

Ḥ hȏ ḥ! Ḥ hố hô!

Về đây cơi đống tro tàn

Bên nhau nhớ lại bao ngày lầm than

Đồng khô đất nứt chân trời

Tan cơn ác mộng, nát đời người dân

 

Ḥ hố! Ḥ hô!

Hà hớ hơ. . . Tới đây nh́n đất Nam mờ

Biết bao người sống bơ phờ

Nhắn rằng: Hà hà hơ. . .

Nhớ về cố hương. . . yêu dấu muôn năm!  

 

 

II

 

Về miền Nam! Cùng chờ mong thấy ngày đoàn viên

Một chiều xuân phiến cộng phục đô. . . thành

Tay trong tay. dắt nhau ĺa quê hương cũ

Không than van khȏng hờn oán

 

Về miền Nam! Cùng về đây hát bài thành công

Lửa chiến thắng bếp nhà ta ngồi, đêm nồng

Nghe hôm mai tiếng dân chài vang trên sóng

Át tiếng súng. . . quân cướp chiếm nương đồng

 

Ḥ hô ḥ! Ḥ hố hô!

Nh́n cô mót lúa vớt bèo

Trao tay nỗi khổ tiếng đàn (ta) ngừng theo

Niềm vui sẽ đến với dân nghèo

Sông xuôi nước chảy, tiếng chèo mừng reo

 

Ḥ hố! Ḥ hô!

Hà hớ hơ. . . Tiếng xe thồ vút qua đường

Khiến anh sực nhớ ra rằng

Nhớ rằng : Hà há hơ!

Vắng người thiếu ta. . . trên bến trên sông. . .

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

© gio-o.com 2016