Hong Ngọc Bin - chn dung Nguyễn Đăng Thường (diendantheky)
 


 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

 

mng một tết ty

 

 

Sng mng một tết

Ty ta thức dậy

Pha một ly c

Ph ln mở my

Vi th đ năm

Giờ ba mươi r

Khỉ đột tề thin

Nai tơ mắt gi

Bị thiếu ngủ cay

X nghe chim ca

The th ngứa lưng

Ngứa kho mắt l

Gi lưng th sẽ

Ngứa thm khng gi

Gi hai kho mắt

Nhức đầu bn m

Phải của tay mặt

Thấy sắp mắc ậy

Sng no cũng vậy

Ậy rồi lại ăn

Điểm tm khng mặn

Bằng một chn la

Mạch rang với sữa

Tươi v mật ong

Cho ấm con lật

Đt đang lc lắc

Mở gu gờ ra

Quả trứng xanh l

2015

Qua một đm sau

Đ nở thnh một

Con g xanh l

Day lại day qua

Đếch biết mấy em

Chim mỏ vng đỏ

Lng xanh vng đ

H hửng ma nhảy

Trn cnh hai nhnh

Em chim lng đỏ

Mỏ vng t hon

Ở cuối hng chim

Em chim xanh lam

Mỏ vng t bự

Nơi đầu hng chim

Hun ch hun thm

Thm xẩm ch chiệt

Nếu c sng thiệt

ng sẽ cho chng

My mấy vin kẹo

Đồng ch hưởng xun

 

2016

 

 

năm mới năm me

 

 

Năm mới

Bẻ que

Năm me

Chọc đời

Đt khe

ng giời

Ln xe

Tới nơi

Hột me

Đổ chơi

Cho che

Đ đời

Cơm mẻ

Sẽ xơi

Bnh vẽ

Khng mời

Nếu như

Bị t

Ta cứ

Đu me

Đủ thứ

L ph

L ph

Cho phe

Cho phẻ

Me xừ

Mt no

He he

Thứ dữ

Lnh beo

Tụ heo

Tư ba

Tm dao

ng đạo

B cha

Th lo

Xin de

Ci cho

Nhỏ nhẹ

Lui vo

Phng the

Toa l

Toa le

Ngồi t

Đứng ẹ

Chờ nh

B ng

Muốn k

Tớ khng

Ngại e

Bi cho

Vi quẻ

G ch

Khng qu

Tương lai

Vi chai

Tương chao

Vi chảo

Tất nhin

Bạc tiền

Trước tin

Phải đặt

Th quẻ

Mới thin

Năm mới

Thắng lợi

Giu sang

Cả lng

Thế giới

Hạnh phc

Khắp nơi

Cảm hứng

Bừng bừng

Kh thế

Tuyn thệ

Trước sau

Con chu

Lc nhc

Lục nhục

L nh

L nh

Con to

Chu nhỏ

Trăm cục

Thịt b

Đỏ lm

Thơm phức

Mứt khm

Mứt b

Kh mực

Kh khỉ

ng ty

Thịt cầy

Rắn ra

Tm cua

Chuột chấy

B mĩ

Gốc mt

Mận dừa

Xoi chua

Khế ngọt

Ăn mt

Ăn mua

Ăn bấn

Ăn bẩn

Ăn bn

Ăn bn

Ăn bớt

Ăn chắc

Ăn chặn

Ăn chia

Ăn chịu

Ăn chm

Ăn chơi

Ăn chực

Ăn đm

Ăn đong

Ăn đứt

Ăn gian

Ăn hại

Ăn hiếp

Ăn hớt

Ăn lận

Ăn ln

Ăn leo

Ăn lời

Ăn mn

Ăn my

Ăn rỗi

Ăn rở

Ăn sung

Ăn sương

Ăn sướng

Ăn tạp

Ăn tiu

Ăn to

Ăn tục

Ăn trn

Ăn trộm

Ăn vạ

Ăn vay

Ăn vặt

Ăn vụng

Ăn thề

Ăn tha

Ăn đũa

Ăn thua

Ăn ha

Ăn muỗng

Ăn quịt

Khng chừa

Th tịt.

 

Nguyễn Đăng Thường

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

gio-o.com 2016