tranh Picasso


 

Charles Bukowski

Nguyễn Đăng Thường   dịch

 

ả thê lương

 

ả ngồi đó
nhâm nhi rượu đỏ
trong khi thằng chồng
đang lao động.
ả chú trọng
đến việc thơ ả
xuất hiện
trên
các tạp san
nhỏ.
ả đã cho in ronéo
hai hay ba tập
thơ mỏng dính
của mình.
ả có hai hay
ba đứa con
trong lứa tuổi
giữa 6 và 15.
ả không còn là
người đàn bà xinh đẹp
ả từng đã, ả gởi ảnh
ả ngồi
trên tảng đá
ngó ra biển cả
cô đơn và đọa đày.
tôi đã có thể
mí ả. tôi thầm nhủ
ả có nghĩ là
tôi đã có thể
cứu vớt ả?

trong các bài thơ
của ả
chồng ả
không hề được
nhằc tới.
nhưng ả có nói về cái
vườn hoa
vậy nên chúng ta
biết nó có đó,
và ả có thể
mí các nụ hồng
và nổ tung
trước khi ả viết
các bài thơ

 

Charles Bukowski, "Gloomy Lady" trong tập "Tình yêu là con chó địa ngục" (Love Is A Dog From Hell, Poems 1974-1977, Santa Rosa Black Sparrow Press, 2001).
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

2019