Charles Baudelaire

(1821 - 1887)

 

bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

 

 

SAY

 

Hy lun say. Thảy ở đấy: cu hỏi duy nhứt. Để khỏi cảm thấy ci gnh nặng khủng khiếp của Thời gian đang bẻ gy đi vai anh v khiến anh khm người xuống đất, anh phải say sưa khng ngơi nghỉ. Nhưng say g? Rượu, thơ hay đức hạnh, ty anh. Nhưng anh phải say. V nếu như đi khi, trn cc bậc thềm cung điện, trn cỏ xanh miệng hố, trong c đơn tẻ nhạt của căn buồng, anh tỉnh giấc, cơn say đ giảm hay biến mất, hy hỏi gi, sng, sao, chim, đồng hồ, hy hỏi những ci đang vt qua, đang than thở, đang lăn đi, đang ca ht, đang ni năng, hy hỏi đ mấy giờ rồi; v gi, sng, sao, chim, đồng hồ quả lắc, sẽ đp lời anh: "Đ đến lc phải say! Để khỏi phải lm tn n lệ bị hnh hạ của Thời gian, hy say: hy say khng ngừng nghỉ ! Với rượu, với thơ, với đức hạnh, ty anh."

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

gio-o.com 2017