photo:NAT @gio-o.com

 

 

 

Nguyễn ăng Thường

 

 

ba bi thơ

 

 

 

lnh đạo

 

c chết biển chết

rừng chết ruộng chết

cng an đnh dn xuống đường chưa chết

 

trong khi đ trọng l

ngồi ghế xch đu

nhn siu mẫu b

 

tấn dũng

v cha

ng phật hồ ma

 

 

 

hệ quả

 

hn ngọc

thnh hn sỏi trượt cẳng

hạt sạn gy răng

 

thnh hồ đẹp qu

thnh hồ ma

thnh hồ ma

 

 

 

cng lao

 

dải đất hnh chữ S

thnh ci đui chệt

 

ba đnh

cầu x bắc kinh

 

dn mt

giấy chi đt

 

 

Nguyễn ăng Thường

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenDangThuong.html

 

 

 

gio-o.com 2016