Ốc BR

 

Vừng Thu

 

Autumn Haiku

 

Vừng Thu thơm thoáng rượu nồng

Mạn thuyền sóng sánh phiêu bồng chiều hôm

Ta ngồi giữa chiếc thuyền con

Mùa Thu bày chén trăng non lưng trời

 

The smell of sake,

and the waves,

and the wine-cup (moon)

- Basho

 

Chiếc xa quay nước khoan hời

Múc cả bầu trời nhũ ánh Ngân Giang

Hoàng hôn sắp cánh hoàng lan

Ṿng xa trút xuống khối mang Thiên Hà

 

The water wheel spins

holding up the milky way,

and then spills it out.

– Kawasaki Tenkō

 

Thác đâu gầm tiếng xa xa

Đường ven cố lư quen ta đă từng

Hỏi người thôn dă trên đường

Phải chi tiếng thác thưa rằng tiếng Thu

 

A great waterfall

its steady roar joined

by autumn’s voices

– Shinoda Teijirō

 

Ta về thăm lại gốc xưa

Gặp hồn ma cũ bên thưa âm phần

Kẻ âm cùng với người dương

Giốc hơi rượu hạt sương lan cuối nguồn

 

All the honored ghosts –

polite, but surely wanted

better drinking games.

– Issa

 

Mùa Thu thắp lễ Tạ Ân

Người yêu cùng với người thương gọi về

Nh́n, ta chợt cúi hương thề

Ḷng ta hỏi lại đêm mùa gian nan

 

a Thanksgiving comes

and as the blessing is said

I offer my own

- JB

 

Ngày mùa ban khắp nhân gian

Ngày ta c̣n bé miên man giấc vàng

Nhà nông gom cánh đồng vang

Ta đem chiếc bánh cho nàng trăng Thu

 

my favorite time

devouring the luscious fowl

trimmed with great harvest

-  Jordan Brazell

 

 

chuyển sang thơ lục bát từ nguồn Anh Ngữ:

https://thisjapaneselife.org/2012/09/12/autumn-haiku/

http://www.haikupoemsandpoets.com/poems/thanksgiving_haiku_poems

 

 

Ốc BR

Northwest, Thanksgiving 2016

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html

 

 

© gio-o.com 2016