LÝ ỐC BR

 

sông nguồn mùa H đi đâu

 

thơ hài cú phóng tác

 

 

 

The Buddha statue

On the poor stand is also.

Cool for him.

 

The crests of the cloud

Crumble frequently,

The moon mountain.

Matsuo Basho (1644 – 1694)

 

Phật ngồi tịch lặng vô ưu

Tòa sen cũ đã phong rêu lâu rồi

Chiều Hạ nắng thắp lên đồi

Ai dâng bát nước cho người phổ minh

 

Vừng không vỡ đám mây xinh

Hiện ra một đóa phù sinh lưng trời

Sáng trăng xuống khắp mù khơi

Đêm sơn Hánh ngàn rơi nhiệm mầu

 

 

The summer river

It’s happy to walk across it

My hands with zori sandal

 

The peony flower scattered

And accumulated

A few of the petals

Yosa Buson (1716-1784)

 

Sông nguồn mùa H đi đâu

Ta bước giang đầu theo ngọn rừng sim

Bãi cồn cát mịn vô tâm

Vai ta đôi chiếc dép rơm Hạ chuyền

 

Sang thăm người ở lâm tuyền

Gió đâu thổi lại thơm miền mẫu đơn

Nhà ai trồng khóm hoa duyên

Thắp lên lửa Hạ mùa đêm mộng ngoài

 

 

People step in the air

The water wheel

At the green paddy fields

 

The summer moon

There are a lot of paper lanterns

On the street

Masaoka Shiki (1867-1902)

 

Buổi sáng ra bến cầu mây

Có người đạp nước cho cây thang gàu

Hỏi thăm đồng lúa thanh tao

Cuối mùa Hạ chín làm bao nhiêu ngày

 

Đêm ấy đến hội trưng bày

Lồng đèn giấy phất cho ngày lẫn đêm

Hạ huyền trăng mọc thâu thêm

Người đâu về khắp cái quan sơn hà

 

 

When the wind blows

The carp streamer come

From the next door

 

The short summer night

The dream and real

Are same things

Takahama Kyoshi (1874-1959)

 

Gió hiu thổi ngọn cờ  hoa

Vi cá chép lụa mượt mà loanh quanh

Nhà bên người ngọc thật xinh

Mộng ước yên bình sinh hạ bé ngoan

 

Hạ chí đêm ngắn mùa sang

Có người mê mộng nghĩ đang cuộc đời

Đêm qua Hạ đến không lời

Ngày say nắng Hạ hỏi người vô ngôn

 

Northwest, Summer time 2019

 

Ốc BR  phóng tác

 

http://www.masterpiece-of-japanese-culture.com/literatures-and-poems/haiku/matsuo-basho/haiku-poems-summer-examples-matsuo-basho

http://www.masterpiece-of-japanese-culture.com/literatures-and-poems/haiku/summer-haiku-poem-examples-famous-poets

 

http://www.gio-o.com/LyOcBR.html