l� thị huệ

ở parking Phở H�a đường Thu Ly

 

r�t r�t r�t

khi t�i r�t về san hố d�

xứ khỉ ho c� ch�

để cho t�i y�n bề y�n thế

cố thủ

kh�ng phải nh�n mỹ hu vơ cứa n�o

kh�ng phải cười nhoe h�m với mỹ san fran

cười cầu t�nh cầu t�i cầu nhan sắc cầu x� dầu chai na thao đại lộ grant

ở san hố d� đi ra chợ đường thu ly mua thứ g� cũng c�

ở san hố d� đội mũ lệch x�ch đầy quầy kh�ng ai ng�

m� c� ng� cười quen cũng cảm thấy kh�ng sao m�nh việt nam c� lần lửa dịu �m

ở san hố d� t�i kh�ng phải ganh tị với bấc cơ ly m�u lửa tr� thức

c�i đầu gục xuống khỏi suy nghĩ nữa

�i chao cứ thế sao m� n� sướng

ở san jose t�i c� c�i x� kh�ng phải thủ đ� điện tử d� nh� t�i c�ch thủ đ� điện tử hai mươi lăm ph�t l�i xe đường trong

c�ch xa thủ đ� hai mươi lăm ph�t đủ để kh�ng phải so m�i lực đồng tiền tư bản ch�ng n� mất dạy

ở san hố d� c� nhiều c�y cầu cạn nước kh�ng thối kh�ng thơm lừng khừng thiếu duy�n

ở san hố d� cỏ tranh nghiền n�t c�i mũi t�i m�a dị ứng từ 1975 việt nam thất thủ

ở san hố d� t�i �m chuyện điếm lừng danh văn chương hải ngoại n�i kh�ng ai tin

ở san hố d� t�i nổi l�nh b�nh với một c�ng việc tr�n trung b�nh

ở san hố d� t�i biết m�nh đ� xa ch�t t�nh gọi cố l�

1989

 

 

hương linh tr�n n�ng AK 47

những đ�m sấm s�t gi� thổi tr�n m�i t�n

t�i nằm thu th�n tr�n triều nước tuổi thơ

 trốn sau m�i hi�n trường tiểu học

trời nắng như cột thu l�i th�ng t�m bật ch�y

một m�nh b� nhỏ ngồi chờ gi� l�n

giọt mồ h�i mặn thơm m�i ri�ng ri�ng

ng�ng phương xa những cơn gi� Hạ L�o kh�ng biết n�ng

đ� biết một m�nh l� định mệnh mở khơi

nghĩ về m�i thơm của d� thay m�i ngực mẹ

mơ ước về một tương lai thay b�o tố tr�n m�i t�n

t�i �m chặt ngực v� c�i xuống h�n l�n c�t biển

ng�i trường tiểu học của t�i nơi s�t biển

 

những năm dậy th� t�i nằm nghi�ng mơ đời thổi gi�
t�i hiền l�nh t�i l�nh hiền
những men l�nh bọt hiền bay trong đời
thả theo những buổi chiều ngồi nh�n qua cửa sổ
đời m�nh bay như hạt sương trưa
b�m tr�n những nh�nh gai đời rũ rượi
t�i long lanh �nh l�nh hanh
một m�nh thở khọt khẹt nỗi an b�nh qua th�nh phố
bom đạn dạt qua một b�n
t�i ngụ lại tr�n bờ ngực người l�nh vừa chết
ngủ y�n anh �m t�i v�o l�ng
qu� hương l� chỗ anh đ� em tr�n n�ng AK47

1985

 

L� Thị Huệ

http://www.gio-o.com/LeThiHue.html

 

� gio-o.com 2017