www.gio-o.com

 
Gió O
trang
sáng tác

nghiên cứu
tiếng
Viet Nam
lên net
hàng tuần
mỗi chiều
thứ Hai

Gió O
diễn đàn
trí thức
độc lập
không nhận
bất cứ
nguồn
tài trợ
từ
chính quyền
hay
từ
tổ chức
nào
trên
thế giới

Gió O
khởi đi
từ cổng
Geocities
trang
đầu tiên
lên net
vào ngày
15/11/2001


chủ biên-editor:
Lê Thị Huệ

copyright
©
Gió O
2001-2018

California.USA


 

Về việc tìm kiếm bài cũ trên gio-o.com

Kể từ tháng Giêng năm 2009, gio-o sẽ lưu giữ những bài đăng trong cùng năm vào trang "Lưu Trữ Gần".

Sau khi bài được giới thiệu trên "trang mặt", gio-o thường chuyển bài của các tác giả về trang "tác giả". Nếu tác giả không có trang riêng, bài sẽ thường được lưu trong trang "tác giả khác". Nếu vẫn không tìm thấy bài mình muốn tìm, bạn đọc có thể liên lạc với gio-o để nhận sự chỉ giúp. Địa chỉ liên lạc: lienlac@gio-o.com. hoặc lienlacogio@gmail.com.

 

Về việc gửi bài đến gio-o.com

1. Nên dùng phông chữ Unicode.

2. Nên gửi bài riêng, hình riêng.

3. Cho biết nguồn xuất xứ nếu xử dụng tài liệu của các tác giả và của các trang web khác.

4. Là một diễn đàn không thâu lợi nhuận, nên gio-o không trả nhuận bút.

5. Sau khi tác giả gửi bài đến gio-o, trong vòng ba (3) tuần lễ, chúng tôi sẽ gửi email riêng đến tác giả để thông báo về việc bài sẽ lên gio-o. Sau ba tuần lễ nếu không nhận được thông tin nào từ gio-o, có nghĩa là bài sẽ không lên gio-o.

6. Bài gửi cho gio-o, đừng gửi đi các diễn đàn khác. Nếu tác giả muốn gửi bài của mình đến nhiều diễn đàn cùng một lúc, nên thông báo cho gio-o biết.

7. Chúng tôi có thể trao đổi/hoặc không trao đổi với tác giả khi sửa chữa những bài vở đăng trên gio-o.

8. Địa chỉ gửi bài: lienlac@gio-o.com hoặc lienlacogio@gmail.com

 

Về việc tự làm một trang nhà cho riêng mình (28/4/2009)

Một số bạn có meo về gio-o hỏi làm thế nào để dựng một trang web cho riêng mình. Sau đây là vài nơi cho các bạn đất để làm nhà (web page) miễn phí. Vì là chỗ miễn phí (free) nên không biết đươc bao lâu. Tùy hỉ của chủ đất. Nhưng dù sao thì đây cũng là những địa chỉ để cắm nhà rất thông dụng cho những ai muốn chơi web, thử thực tập xây nhà, mà không phải trả tiền, hiện nay:

www.wordpress.com

www.blogspot.com

www.multiply.com ( chú ý: hãng multiply.com đã dẹp tiệm vĩnh viễn vào ngày 31/5/2013)

 

Về Việc Giới Thiệu
Các Tác Phẩm Vừa Xuất Bản

Kể từ tháng 1-2010 có những thay đổi về việc gio-o giới thiệu các tác phẩm vừa xuất bản.

Với những tác phẩm vừa xuất bản và tác giả hoặc nhà xuất bản gửi về nhờ loan tin, gio-o chỉ đăng tải những đường truyền đến các địa chỉ lưu trữ các phẩm. Nghĩa là các chi tiết về sự giới thiệu tác phẩm mới ấy đã được tải lên ở một địa chỉ nào khác ngoài gio-o.com.

Tác phẩm đã có sẵn hình bìa, ảnh, chi tiết về tác phẩm ở một địa chỉ khác, ở trang nhà của tác giả, ở trang blog của tác giả, ở trang nhà của nhà xuất bản, ở trang nhà của tạp chí khác, ở trang nhà của cơ quan khác, ngòai gio-o.com.

Trừ những đặc biệt dành cho các tác giả đã cộng tác với gio-o lâu năm, chúng tôi miễn nhận tranh bìa và những chi tiết về tác phẩm vừa xuất bản qua dạng ảnh, hoặc bài viết giới thiệu chèn ảnh.

gio-o có thể giới thiệu hoặc không giới thiệu các tác phẩm và sẽ không gửi thư thông báo