Đỗ Quang Vinh

 

VẤPBuổi s�ng

ta vấp phải c�i t�i

v� rồi ng� xuống

nằm d�i kh�ng muốn đứng l�n

thấy nỗi buồn đ� l�ng qu�n đang cuộn chảy trước mắt

một khoảng khắc đ� bị gi� cuốn

một điều g� đ� đến muộn

một ch�n trời nằm trong vị đắng của ly c� ph� ta uống

trong mu�n mặt cắt xẻ

c� c�i tẻ nhạt tự ri�ng m�nhTa l� đứa trẻ vấp phải c�i gi� nua nằm b�n trong ch�nh n�

ra c�ng vi�n

b�n ch�n trần dẫm l�n một c�i vỏ ốc nằm dưới lớp cỏ

ta nhặt l�n

thấy n� rỗng kh�ng tự bao giờVấp phải một giấc mơ

l� tri ta thức nhưng t�m hồn h�y c�n đang ngủ

c� những cảm x�c

ồn �o như th�c lũ

c� l�n m�y m�

tr�n đến rồi

vội v� đi thật xa...Vấp phải cơn say c�n lại từ ng�y h�m qua

ta đ� thả đi điều g�

trong l�c mọi thứ c�n đang nhập nhoạng

đ�u đ� ngo�i kia

một m�i hương thoang thoảng

một đường �nh s�ng mờ

những d�ng chảy lấp lo�ng n�n thơGiữa th�nh phố

ta vấp phải đồng hoang

vấp phải những điều kh�ng to�n vẹn

buổi s�ng nay ta lỡ một cuộc hẹn

v� vấp phải m�t c�i k�n

đang m�i m� tự dệt lại ch�nh bản th�n m�nh...

 

Đỗ Quang Vinh

 

http://www.gio-o.com/DoQuangVinhNhuLa

 

 

� gio-o.com 2017