photo: NAT

 

Đỗ Quang Vinh

 

như là...Ai cũng có thể thấy tôi

như cái cây

như ngọn đồi

như viên sỏi lăn theo ḍng nước chảy

và như một phần rời rạc

của cái tổng thể đang tồn tại

trong muôn ngày mai

cũng như chính tại,

giây phút này

Ai cũng có thể thấy tôi

nhưng chỉ là những dư âm c̣n lại

trong một h́nh hài và thân thể

sớm muộn ǵ rồi cũng tàn phaiAi cũng có thể thấy tôi

như là một tội nhân bị lưu đày

như người hành hương

như kẻ làm vườn một buổi sáng kia bỏ vào rừng xanh t́m thiên đường đă mất

như một linh hồn chối bỏ sự thật

như mảnh áo phất phơ

gió thổi đến, nằm lại nơi bờ ràoAi cũng có thể thấy nhau

như con người

như thứ họ cưỡi lên

như cái đang lơ lửng trên đầu:

những vầng hào quang, những cái tên, những điều được rao giảng

như kẻ thù và như bè bạn

như những đường giới hạn

bên trong nội tâm

mọi định nghĩa đều là chốn giam cầmAi cũng có thể thấy tôi

nhưng họ sẽ nghĩ ḿnh nh́n nhầm

bởi thỉnh thoảng tôi là mạch nước ngầm

là đầm lầy

là đám mây

là sợi khói

là một kẻ nói dốiAi cũng có thể thấy tôi

chỉ là tôi đang từ chối

thấy chính ḿnh.

 

 

Đỗ Quang Vinh

 

http://www.gio-o.com/Chung2/DoQuangVinhLinhThieng.htm

 

 

© gio-o.com 2017