Nhà văn Mặc Đỗ tên thật là Đỗ Quang Bình. Sinh năm 1920 tại Hà Nội. Di cư vào Nam năm 1954. Tị nạn đến Hoa Kỳ năm 1975.

Là nhà văn có những ảnh hưởng quan trọng với nền văn chương Miền Nam 1955-1975.  Vào Nam năm 1954, Mặc Đỗ cùng các trí thức Bắc Kỳ Di Cư lập ra hai sinh hoạt dẫn đường vào thời sơ khai của nền văn chương Miền Nam Cọng Hòa.  Thứ nhất, ông làm tờ báo Tự Do.  Tờ Tự Do quy tụ nhóm trí thức Bắc Kỳ Di Cư được tài trợ bởi chính quyền Mỹ, đã thổi làn không khí Văn-Hoá-đế-quốc-Mỹ-chủ-nghĩa-cá-nhân-năng-nổ vào sinh hoạt chữ nghĩa,  khác với ảnh hưởng lãng-mạn-lừ-đừ-của-nền-Văn Hoá-thuộc-địa-Pháp trước đây để lại.  Thứ hai, sinh họat của nhóm Quan Điểm. Nhóm Quan Điểm gồm Nghiêm Xuân Hồng, Mặc Đỗ, Vũ Khắc Khoan gây được ảnh hưởng vì trong viết lách, các ông rất chú ý đến triết lý tư tưởng của tác phẩm, ngòai ra các ông Quan Điểm đều có kỹ thuật viết vững tay, nhưng chính yếu họ là những người sáng tác vốn sẵn có tài văn chương.

Ngoài sáng tác, Mặc Đỗ còn là dịch giả nhiều tác phẩm văn học mà hiện nay được giới trẻ ở Việt Nam tìm đọc vì uy tín người dịch (Lê Thị Huệ 2014).

Tác phẩm đã xuất bản:

- Bốn Mươi
- Siu Cô Nương
- Tân Truyện
- Trưa Trên Đảo San Hô

Dịch thuật: (theo sachxua.net http://sachxua.net/)

- “Lão Ngư ông và biển cả (E.Hémingway). Quan điểm 1956;  Cảothơm 1965; Đất sống 1973-1974.
          - “Con người hào hoa (F.S.Fitzgerald). Quanđiểm 1956
          - “Một giấc mơ"(Vicky Baum).Cảothơm 1966 (nxb.Hộinhàvăn in lại 2003)
          - "Người vợ cô đơn"(F.Mauriac).Cảothơm 1966; Đất sống 1973 (nxb.Hội nhà văn in lại 1997)
          -"Thời nhỏ trong gia đình Luvers"(B.Pasternak). Tập san Văn 1967
          -"Tâm cảnh"(A.Maurois). Tập san Văn 1967
          -"Anh MÔN"(A.Fournier). Cảothơm 1968
          -"Vùng đất hoang vu"(L.Tolstoi). Đất sống1973
          -"Giờ thứ 25"(Georghiu). Đất sống 1973
Ông còn viết một tập biên khảo "Thần nhân và thần thoại Tây phương", nxb.Trương Vĩnh Ký, Saigon 1974 ( nxb.Văn hoá Thông tin in lại 1995)


 

© 2014 gio-o.com