Lê Chiều Giang

 

ĐĂ CÓ KHI CHÁN TỨ ĐỔ TƯỜNG

 

 

Cánh cửa xầm đóng lại

Ch́a khóa ?

Quăng lên trời

Ta,

Bước chân phiêu dạt

Tay không

bày cuộc chơi

Lưu Linh ,

Ờ, Lưu Linh

Tản Đà ta chấp hết

Cafe,

Dạ, Khổng Tử

Ngàn ly , chưa thấm tháp

Mắt sắc như kiếm dao

Chém chơi vài Phạm Thái

Đàn đứt giây , lỗi nhịp

Hết hơi

Đêm chưa tàn

Ta hát lời ly biệt

Tử Kỳ

thiếp dưới trăng

 

Đứng giữa trăm ngả đường

Không lui

và chẳng tới

Ta ,như đêm

Mịt mù giữa trùng trùng

duyên khởi...

Quanh một ṿng trái đất

thèm trở lại chốn xưa

Ngồi bên hè phố cũ

Tỉ tê khóc

Nhớ nhà

 

LêChiềuGiang

 

http://www.gio-o.com/Chung/LeChieuGiangBoCaoThatTung.htm

 

 

© gio-o.com 2015